telephone0226 812 51 06 | bilgi@mutlucocuk.com.tr

default-logo

 

 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Eğitim Öğretim Destek Başvurusu ile İlgili Detaylar Aşağıdaki Gibidir;

 *Başvurular 18 Mart 2012 ile 18 Eylül 2013 tarihlerinde veya bu tarihler arasında doğmuş öğrencileri kapsamaktadır.

 *Veliler /vasiler, eğitim ve öğretim desteği alacak öğrencinin birlikte yaşadığı aile bireylerine ait (anne ve baba veya veli/vasi) 2017 yılı Mayıs-Haziran-Temmuz aylarından herhangi birinin toplam gelir durumunu gösteren vergi dairesi,muhasebe birimleri veya ilgili kişi,kurum ve kuruluşlardan alınacak belge ve okulumuzdan alabilecekleri Gelir Beyan Taahhütnamesini (EK) başvuru esnasında okul müdürlüğüne teslim edecektir. Belirtilen aylara ait bordrosu alınamayan kişiler için 2017 yılına ait son alınan bordroya göre işlem yapılacaktır.Herhangi bir gelir beyan etmeyen anne,baba veya veli/vasi ise; Mal Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarından 2017 yılında gelir getirici herhangi bir işi olmadığına dair resmi belgeyi alarak okul müdürlüğüne teslim edecektir.

 *Veliler/vasiler,üniversitede öğrenim gören diğer kardeşlerin öğrenim durumunu veya üniversitede okumaya hak kazandığını gösteren belgeleri ile e-Okul sistemi dışındaki kardeş öğrencilerin öğrenim belgelerini başvuru esnasında okul müdürlüklerine teslim edecektir.

 * EK

GELİR BEYAN TAAHHÜTNAMESİ

 …………………………………… Okulunda kayıtlı bulunan öğrenci ……………………………………….velisi/vasisiyim.

 Başvuru işlemlerinde öğrenci değerlendirme kriterlerinde değerlendirilmek üzere ailemizin (anne/baba veya veli/vasi) gelirleri aşağıda yer almaktadır.

 1.Bordroya dayalı aylık gelir:………………………………..TL’dir.

 2.Gayri menkul aylık kira geliri:…………………………….TL’dir

 3.Diğer gelirlerin toplamı(aylık olarak belirlenecektir):…………………………..TL’dir.

 Yukarıda beyan ettiğim gelirlerim dışında herhangi bir gelirim bulunmamaktadır.

 Yukarıda beyan ettiğim gelirlerim dışında beyan etmediğim herhangi bir gelirin tespiti halinde, 5580 sayılı Kanun’un EK-1’inci maddesi hükümleri ile diğer genel hükümler doğrultusunda hakkımda yasal işlem yapılacağını beyan ederim.

Öğrenci Velisi/Vasisinin                         

Adı Soyadı :                                            

İmzası :                                            

 *Yukarıda belirtilen tüm evrakların eksiksiz, imzalı ve mühürlü olması gerekmektedir.

 Özel Yalova Mutlu Çocuk Anaokulu
 Adnan Menderes Mah. Şehit Ayhan Saybo Cad.No:33 Yalova
 Tel:02268125106 Gsm:05308227484